Annoncører

Vi har et unikt setup for navnlig Internationale firmaer, men også for nationale annoncører, idet vi både rundsender Internationalt såvel som nationalt.

Tangent Danmark og Ex-Table Danmark har i alt 1.500 medlemmer – og er medlem af en paraplyorgansation der dækker 28 lande med ca 30.000 medlemmer.

Læs mere om de forskellige annoncørmuligheder her:

41 International

- May the hinges of friendship never rust -